Pölyä Pinnoilla: Osittaiselta hoitovapaalta täyteen työaikaan - miten on sujunut?